recently-places-students

Student Success Stories

Testimonial Videos

shahbaj
Pooja-Patil
siddharth
Sonali
Saloni-Shekatkar
Abhaya-Pandhare
Amit-Solanki
Nidhi-Verma
Sagar
Amit_Gawari
Nitin-Dhanayat
Smita-Mahajan
Rachana-jadhav
Ashlesha
Manoj-Sathe
Ashish-Gaikwad
Nidhi-Verma
Amey-Sawant
Ankitha-shetty
Sanket-paraskar
Parth-Bhimani
Shweta-R-Navale
Pralhad-Solankhe
Anupriya
Varun-Kulkarni
Rahul-Bendale
Suvidya-Sonawane
Utkarsh-Pande
Nadim-kamran
Swati-Rahate
Priyanka-Patil
Shubham-Dighekar
Nikhil-Ingale
Rohit-Sinkar
Nikita-Deshpande
Pranav
Vishakha-Ghadge
Abhishek-Giri
Priyanka-Matekar

Click on link below for more information about placements

Employers Client Companies Student Success Stories Placed Candidates Interview Questions Job Fests